Nieuwbouw en restaureren van modulebakken

De DMV is in de jaren van haar bestaan vele modules rijker geworden welke zijn gebouwd door leden en oudleden. We hebben op dit moment meer dan 50 modules. De meeste van deze modules zijn nog in gebruik, maar inmiddels toe aan revisie.

Waarom? Sommige van deze modules zijn al meer dan 20 jaar oud en aan bedrading en scenery is al een tijd niets gedaan en vervangen. Nu zijn we met vele leden bezig een solide basis neer te zetten van een aantal modules. Inmiddels zijn deze opnieuw bedraad en alle wissels zijn voorzien van een nieuwe aandrijving.

Daarnaast is er flink gewerkt aan de sceney. Zo heeft het station nu een nieuw gebouw en de perrons zijn verlicht d.m.v. LED verlichting.Een keerlus is zijn bos kwijt en heeft plaats gemaakt voor een klein dorp met boederijen en molens.

Ook heeft deze keerlus extra rangeersporen gekregen voor meer speelmogelijkheden. Nog steeds zijn we bezig deze basis te verfraaien. Naast deze restauraties zijn er leden druk bezig met nieuwbouw projecten en kan hier zijn creativiteit op kwijt. Hopelijk verwelkomen we deze modules snel op de komende beurzen.